Zjednodušte si riadenie procesov

Zjednodušte si riadenie procesov

Je čas sústrediť sa na systematické odhaľovanie problémov v procesoch a zamerať sa na tie zlepšenia, ktoré majú väčší dopad na celý hodnotový tok.

 Či už máte vo firme zavedený VSM alebo sa ho ešte len chystáte zaviesť, použitie správneho nástroja vám zabezpečí vyššiu pridanú hodnotu.

Value Stream Manager

Softvér „Value Stream Manager“, vyvinutý spoločnosťou FBE, umožňuje nasimulovať dopad jednotlivých riešení problémov z pohľadu celkového hodnotového toku procesov. Prostredníctvom softvéru je možné rýchlejšie a pohodlnejšie vytváranie máp hodnotových tokov v porovnaní s Excelom alebo manuálnym zapisovaním na „brown paper“.

Benefity Value Stream Manager-a

Hlavným benefitom je aktuálnosť a synchrónny zber údajov z prevádzky vďaka prepojeniu mobilných zariadení, čo odstraňuje základný problém mapovania hodnotového toku: neaktuálne dáta respektíve náročnú aktualizáciu.

„Všade tam, kde je zákazník a výrobok, je aj tok hodnoty. Umenie je v tom, vidieť ho.“

— John Sook

Popis programu

Centrálny program „Value Stream Manager“ umožňuje:

 • Jednoduché a intuitívne vytváranie máp hodnotových tokov
 • Sledovanie procesov v reálnom čase, s aktuálnymi dátami
 • Efektívnejšie riadenie procesov
 • Aktualizáciu dát priamo pracovníkmi z procesu
 • Rýchlu identifikáciu problémových miest v procese (bottlenecks)
 • Rýchlejšie reagovať na problémy v procese
 • Lepšiu dostupnosť máp hodnotových tokov a informácií z nich
 • Určenie a zadávanie vstupných premenných pri tvorbe máp hodnotových tokov
 • Pracovať s jednou alebo viacerými produktovými rodinami
 • Vytvárať procesné kroky, sklady, transporty, dodávateľov a zákazníkov
 • Prepájať jednotlivé procesné kroky podľa toku v procese
 • Vkladať poznámky priamo do mapy hodnotového toku (napr. informácie o probléme, atď.)
 • Priraďovať zodpovednú osobu k jednotlivými procesným krokom
 • Vidieť aktuálnu vyťaženosť procesných krokov
 • Vidieť „online“ celkovú efektivitu procesného cyklu hneď po zadaní nových dát
 • Automatické zobrazenia aktuálneho „Lead timu“ (čas prietoku objednávky)
 • Vytvárať a analyzovať podklady pre „Shopfloor management“

Mobilná aplikácia umožňuje:

 • Zaznamenávať vždy aktuálne dáta z procesu do mapy hodnotových tokov
 • Sledovať výkonnosť svojho pracoviska v procese
 • Lepší prehľad pracovníkov o ich procese
 • Intuitívne riadenie procesov
 • Jednoduchšiu komunikáciu smerom k manažmentu
 • Pracovať so zariadením na ktoré je pracovník zvyknutý (napr. aj vlastný smartfón)

Zamerať sa na perspektívu toku hodnoty znamená pracovať v širokom kontexte a tým pádom neoptimalizovať len jednotlivé časti ale celok ako taký. Správna implementácia VSM je najlepší „eye opener“ pri pohľade na celú firmu pre top manažment.