Metodológia Lean Six Sigma

Metodológia umožňujúca organizáciám dosiahnuť razantné zlepšenie procesov v parametroch kvality, nákladov a rýchlosti a zvýšiť návratnosť investícií.

Lean Six Sigma je jedinečná metodológia, ktorá kombinuje princípy Lean Manufacturing a Six Sigma s cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť v procesoch. Tento inovatívny prístup zdôrazňuje minimalizáciu plýtvaní (z pohľadu Lean) a znižovanie variácie procesov (podľa princípov Six Sigma). Implementácia Lean Six Sigma prináša organizáciám presné a merateľné výsledky, čím umožňuje efektívne riadenie a zvyšovanie kvality výstupov. Táto metodológia je neoceniteľným nástrojom pre dosahovanie a udržiavanie excelentných výsledkov v oblasti kvality, nákladov a časových parametrov.

Zákaldné princípy Lean Six Sigma:

  • Zameranie na zákazníka
  • Manažment hodnotových tokov – identifikácia a porozumenie ako fungujú procesy
  • Manažovanie a zlepšovanie procesných tokov
  • Odstraňovanie plytvaní
  • Manažment na základe faktov a redukcia variácii
  • Zapájanie ľudí do procesov
  • Systematické zlepšovanie

Viac o metodológii Lean Six Sigma sa môžte dozvedieť na kurzoch:
TQM I – Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma
TQM II – Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma
GB – Six Sigma Green Belt Training
BB – Six Sigma Black Belt Training