Referencie FBE

Individuálny a skupinový tréning GB a BB a koučingová podpora v projektoch Lean Six Sigma metodikou DMAIC.

Firmy v oblasti služieb

„S FBE spolupracujeme už niekoľko rokov a naša spolupráca sa postupne rozvinula až na úroveň kľúčového partnerstva. FBE je pre nás neoceniteľnou podporou pri dopĺňaní know-how a rozvoja nášho LEAN Six Sigma tímu, manažérov na všetkých úrovniach a ostatných zamestnancov. Na FBE oceňujeme najmä senioritu lektorov na vedomostnej aj praktickej úrovni a schopnosť našiť školiace a tréningové riešenia na naše potreby.“

Jana Bernaťáková, riaditeľka odboru organizácie a procesného riadenia (2014)
Tatra Banka a.s.

Firmy v oblasti výroby

„FBE je profesionálny partner v poskytovaní tréningov a konzultácií, empatický pri spracovaní potrieb zákazníka, kreatívny pri tvorbe tréningov na mieru, náročný na výkon svojich lektorov, s kapacitou aj pre komplexné projekty. Vďaka tomu sú tréningy a projekty od FBE v oblasti zlepčovania procesov vo Volkswagen SK efektívne a stále žiadané.“

Mariana Mlčúchová, personálny rozvoj – vedúca vzdelávania
Volkswagen Slovakia, a.s