SPC Excel

FBE ponúka softvér pre spracovanie a analýzu dát v prostredí Microsoft Excel (profesionálne makrá). Využitie štandardného prostredia pre užívateľa MS Excel (s rozšírením funkcií) významne zlepšuje pomer výkonu a ceny, uľahčuje proces zaškolenia a obsluhy programu. Zároveň je zabezpečená jednoduchosť spolupráce a kompatibility s ostatnými produktmi MS Office.

SPC pre ExcelTM

Je user friendly softvér, ktorý poskytuje užívateľovi podporu pri analýze a spracovaní dát, formou menu a formulárov obsahujúcich tieto metódy.

Nástroje analýzy:

  • SPC diagramy
  • Pareto diagram
  • MSA – analýza systému merania
  • Spôsobilosť procesov
  • T – test
  • F – test
  • Autokorelácia
  • Lineárna regresia

Výber možností výstupov analýz je v jazyku:  

 CENA

Software1. užívateľ2. – 3. užívateľ4. – 10. užívateľ
SPC pre ExcelTM330260190
Cenník softvéru v EUR

* Pre účastníkov kurzu SPC, MSA alebo Six Sigma GB, BB je zľava 20 % (objednávka pred kurzom alebo do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu). Okrem toho si doterajší užívatelia SPC pre ExcelTM môžu uplatniť špeciálnu zľavu pri zakúpení softvéru Six Sigma pre ExcelTM (viď tabuľka).

Ďalšie voliteľné služby
Úpravy softvéru podľa požiadaviek

Softvér je možné upraviť podľa Vašich aktuálnych potrieb. Jedná sa napríklad o prispôsobenie ovládania, či formulárov, automatizovaný prenos dát z meracích systémov, resp. pridanie novej služby alebo diagramu atď.

Zaškolenie a poradenstvo

K softvéru je možné doobjednať jeho zaškolenie formou praktických príkladov, najlepšie v organizácii odberateľa.

Referencie: E.ON MIBA Steeltec Západoslovenská energetik
 EDSCHA Slovakia, Eurocontrol, Johnson Controls, MAGNA Slovteca, Plastiflex, Sensus Metering Systems, Slovak Telekom, U.S.Steel Košice

Ak Vás tento software  zaujal kontaktujte nás na fbe@fbe.sk