Nástroje LEAN a Six Sigma

V rámci Lean Six Sigma sa využívajú rozmanité nástroje, ako napríklad DOE, QFD, FMEA, SPC a VSM, aby organizácie dosiahli presné a systematické zlepšenia v procesoch a dosiahli optimálne výsledky v kvalite, efektívnosti a nákladoch.

Prehľad nástrojov použínavých pri implementácii Six Sigma a LEAN

DOE

Design of Exeriments

QFD

Quality Function Deployment

VSM

Value Stream Management

SPC

Statistical Process Control

FMEA

Failure Mode and Effects Analysis