Certifikácia Lean

Tréningový program Lean Professional

Pre tých, ktorí absolvujú vybrané kurzy z oblasti Lean management, FBE Bratislava ponúka možnosť certifikácie – LEAN Professional. Je to zavŕšenie absolvovaných kurzov v rozsahu celkovo 8 dní podľa voľby účastníka. Uzatvára sa prezentáciou projektu,  pri ktorej preukážu schopnosť implementovať nástroje Lean Management v firme.

Podmienky udelenia certifikátu Lean Professional
  1. Účasť na verejných kurzoch Lean Management I a Lean Management II – spolu 4 dni.
  2. Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti Lean Management, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy – minimálne 4 dni.
  3. Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej aplikácie vybraných Lean metód v praxi (Certifikácia Lean Professional).
1. Povinné kurzy
  1. Lean Management I ->
  2. Lean Management II ->
2. Voliteľné kurzy

3. Obhajoba projektu