VSM

Mapovanie hodnotového toku je vylepšená forma vývojových diagramov, ktorá identifikuje činnosti, ktoré pridávajú hodnotu ako aj činnosti, ktoré hodnotu nepridávajú. Mapa sa obyčajne robí na začiatku programu zoštíhľovania, aby sa identifikovali neproduktívne činnosti alebo Muda. 

Postup 

  1. Definujte procesy, ktoré je potrebné zmapovať a tiež požiadavky zákazníka.
  2. Dajte dokopy všetko potrebné zariadenie vrátane digitálnej kamery/videa, laptopu a stopiek.
  3. Spolu so zainteresovanými stranami naplánujte „prechádzku” celým procesom.
  4. Zhromaždite potrebné údaje ako je stav zásob, oneskorenia, výťažnosť, úzke miesta, vyskytujúce sa chyby, atď.
  5. Pripravte prvý návrh mapy hodnotového toku.
  6. Prezentujte mapu zainteresovaným stranám.
  7. Zlepšite VSM.
  8. Identifikujte najkritickejšie oblasti Muda.
  9. Zostavte zlepšovateľské tímy na znižovanie Muda, činnosti nepridávajúce hodnotu.

Viac informácii o VSM nájdete v popise kurzu: Value Stream Management.

Prípadne v popise softvéru: Value Stream Manager.

Podpora expertov a kvalitný tréning sú nevyhnutné pre úspešnú zvládnutie nástroja.