Čo je Lean?

Pod vznik Lean manažmentu ako širokej metóde riadenia sa podpísalo viacero zdrojov. Najväčši dopad na Lean ako ho v dnešnej dobe poznáme má Toyota a to vďaka TPS – Toyota Production System.

Základné princípy Lean manažmentu sú:

  • Porozumenie zákazníkovi a jeho predstave o hodnote.
  • Identifikácia a porozumenie hodnotovému toku každého procesu a plytvaní, ktoré mu prislúchajú.
  • Dôležitosť toku
  • Definovanie procesov z pohľadu požiadaviek zákazníkov (systém ťahu)
  • Sústavné zlepšovanie

Vzhľadom na základné princípy je Lean metóda založená na kultúre neustáleho zlepšovania zameraná na hodnotu pre zákazníka, na tok tejto hodnoty (Value Stream) a jej zvyšovanie. Zameriava sa taktiež na vytváranie produktov a služieb bez zbytočných činností (plytvaní) a naviazanie procesov na zákazníka.