Software

FBE ponúka softvérové riešenia pre analýzu procesov s dôrazom na maximalizáciu efektívnosti a redukciu chýb.

Value Stream Manager

Vytváranie máp hodnotových tokov

SPC Excel

Spracovanie a analýza dát

Six Sigma Excel

Podpora metodík zlepšovania

Zlepšovanie procesov Excel

Podpora metodík zlepšovania

MINITAB

Štatisktické metódy