Six Sigma a Zlepšovanie procesov pre Excel

  • Six Sigma pre Excel
  • Zlepšovanie procesov pre Excel

Softvéry pre podporu metodík zlepšovania.
Obsahujú základné makro SPC pre Excel a navyše ďalšie funkcie a formuláre pre riadenie projektov, ktoré uľahčujú užívateľovi štandardizované použitie nástrojov Six Sigma / zlepšovania procesov v jednotlivých fázach „DMAIC“ („roadmap“) a tiež dokumentáciu projektov

CENA

Software1. užívateľ2. – 3. užívateľ4. – 10. užívateľ
SPC pre Excel330

190
Six Sigma pre Excel490390290
Zlepšovanie procesov pre Excel490390290
Cenník softvéru v EUR

* Pre účastníkov kurzu SPC, MSA alebo Six Sigma GB, BB je zľava 20 % (objednávka pred kurzom alebo do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu). Okrem toho si doterajší užívatelia SPC pre Excel môžu uplatniť špeciálnu zľavu pri zakúpení softvéru Six Sigma pre Excel (viď tabuľka).

Ďalšie voliteľné služby

Úpravy softvéru podľa požiadaviek

Softvér je možné upraviť podľa Vašich aktuálnych potrieb. Jedná sa napríklad o prispôsobenie ovládania, či formulárov, automatizovaný prenos dát z meracích systémov, resp. pridanie novej služby alebo diagramu atď.

Zaškolenie a poradenstvo

K softvéru je možné doobjednať jeho zaškolenie formou praktických príkladov, najlepšie v organizácii odberateľa.

 Ak Vás tento software zaujal, kontaktujte nás na fbe@fbe.sk

Referencie: E.ON MIBA Steeltec Západoslovenská energetik
 EDSCHA Slovakia, Eurocontrol, Johnson Controls, MAGNA Slovteca, Plastiflex, Sensus Metering Systems, Slovak Telekom, U.S.Steel Košice