Je Lean manažment na ústupe?

Je Lean manažment na ústupe?

Naše podniky sa menia. Cloud computing, internet vecí, real-time sense-and-response technológie, cloudové služby, big data, robotika, umelá inteligencia, 3D tlače a ďalšie nové technológie sú predurčené na to, aby nám pomáhali riadiť naše podniky efektívnejšie.

 Je v tejto situácii Lean manažment ešte potrebný?

Na prakticom seminári Industry 4.0, ktorý sme nedávno robili v Stuttgarte, sme s poprednými expertami diskutovali o ďalšom smerovaní „smart manufacturing“. Otázka bola: „Aký je potenciál Industry 4.0 a ktoré kroky musia nasledovať, aby sme sa čo najlepšie pripravili na nové príležitosti?“
Zhodli sme sa, že základom pre Industry 4.0. je Lean manažment.

industry 4

Lean Nie je na ústupe.

Lean teda určite nie je na ústupe. Skôr naopak, princípy Lean manažmentu sa stávajú ešte dôležitejšie a práve Industry 4.0 vytvára priestor pre vytvorenie skutočne štíhleho podniku. Umožňuje jednoduchšie a obsiahlejšie pochopenie požiadaviek a potrieb zákazníkov (big data), ako aj okamžité zdieľanie potrebných dát cez komplexné reťazce dodávok a sieti. Smart podniky dokážu produkovať viac s menším plytvaním. Industry 4.0 taktiež umožňuje rýchlejší „one piece flow“ customizovaných produktov a má potenciál rapídne redukovať skladové zásoby práve prostredníctvom efektívnych dodávok.

Industry 4.0 a Lean

Stručne povedané, technológie Industry 4.0 môžu byť presne to, čo potrebujeme na vytvorenie štíhlych dodávateľských reťazcov a procesov. Bez Lean-u hrozí, že sa stanú iba technologickým „pozlátkom“, kde úžitok nemusí prevýšiť náklady. Aj autonómne logistické drony môžu byť zdrojom plytvania, ak nemáme štíhle logistické toky. Prínosom Lean-u je maximálny úžitok pre zákazníka, byť čo najefektívnejší dnes, ako aj v budúcnosti.

„Sériu tréningov Lean-u sme preto postavili na ukážkach aplikácie z praxe a simuláciách, pri ktorých je možné zažiť, čo znamená Lean v praxi. Pridanou hodnotou pre účastníkov je vyskúšať si prácu s unikátnou softvérovou aplikáciou pre mapovanie hodnotových tokov“

— VSM manažér