Value Stream Manager

Softvér pre vytváranie a riadenie máp hodnotových tokov  - podpora implementácie Lean Managementu, mapovania a riadenia hodnotových tokov.  Pozostáva z dvoch základných zložiek, a to z centrálneho programu na vytváranie máp hodnotových tokov a z mobilnej aplikácie pre smartfóny alebo tablety na platforme Android a iOS.

 

vsm 1.png

 

Centrálny program „Value Stream Manager“ – slúži na vytváranie máp hodnotových tokov, prácu s nimi, riadenie a monitoring procesu, ale aj na prideľovanie zodpovedností za aktualizáciu dát v jednotlivých úsekoch procesu. Využíva ho z pravidla Lean manažér, vedúci výroby alebo iný pracovník zodpovedný za hodnotové toky v spoločnosti. Program je možné spustiť na platforme Windows a OS X od spoločnosti Apple. Môže sa využívať samostatne, alebo spolu s mobilnou aplikáciou, ktorá je v cene produktu.

Mobilná aplikácia – slúži na udržiavanie aktuálnosti dát vo vytvorených mapách hodnotových tokov. Pomocou mobilných zariadení odosielajú poverení pracovníci dáta o procese do centrálneho programu „Value Stream Manager“, čím zabezpečujú aktuálnosť údajov. Zároveň, vidia údaje o ich vlastných procesoch priamo v mobilnom zariadení a vedia si napríklad odsledovať, že sa stali úzkym miestom v hodnotovom toku. Mobilná aplikácia je určená pre platformy Android a iOS.

 video:

vsm 3.png

CENA

Cenník softvéru v EUR

Typ licencie Centrálny program Mobilné zariadenia Cena (€)* bez DPH
Single licencia 1 PC do 10 1 990
Triple licencia do 3 PC do 40 3 950
Multilicencia do 10 PC Neobmedzene 7 900

* Pre účastníkov kurzu Lean II. - VSM, Logistika alebo Six Sigma GB a BB je zľava 10 % (objednávka pred kurzom alebo do 1 mesiaca po absolvovaní kurzu). 

Ďalšie voliteľné služby

 Úpravy softvéru podľa požiadaviek

Softvér je možné upraviť podľa Vašich aktuálnych potrieb. Jedná sa napríklad o prispôsobenie ovládania, či formulárov, automatizovaný prenos dát z meracích systémov, resp. pridanie novej služby alebo diagramu atď.

 Zaškolenie a poradenstvo

K softvéru je možné doobjednať jeho zaškolenie formou praktických príkladov, najlepšie v organizácii odberateľa.

Ak Vás tento software  zaujal kontaktujte nás na fbe(zavináč)fbe.sk