Domček kvality je dôležitý nástroj pre prenášanie zákazníckych požiadaviek a očakávaní do vhodného dizajnu produktov alebo služieb.

Počnúc s marketingom a konštrukciou, domček kvality zaručí, že požiadavky sú zvážené a zapracované na každej úrovni vývoja produktu. Vyžaduje prierezovú komunikáciu a tímovú prácu pri plánovaní, konštrukcii a výrobných aktivitách a spája ich za cieľom dosiahnutia kvality a zákazníckej spokojnosti.Predstavuje maticu, ktorá odráža zákaznícke požiadavky a nevyhnutné dizajnové funkcie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie čo najlepšieho prijatia produktu medzi zákazníkmi. Prekladá požiadavky zákazníka do kvantitatívneho, technického jazyka produktu. Minimalizuje možné problémy a konštrukčné zmeny pomocou mapovania funkčných požiadaviek napojených na hlas zákazníka.

Postup

 1. 1, Pred začatím práce na domčeku kvality je potrebné vytvoriť prierezový tím, v ktorom bude zastúpená každá časť organizácie.
 2. 2, Prvou úlohou tímu je proces zozbierania dát, ktoré obsahujú požiadavky a očakávania zákazníka a dáta ohľadne konkurencie pre porovnávanie (benchmarking).
 3. 3, Vedúci tímu nakreslí základy domčeka kvality na flipchart. Vyplnenie celého domčeka kvality zaberie niekoľko sedení, preto je potrebné postupovať štruktúrovane a systematicky.
 4. 4, Všetky požiadavky zákazníkov a im priradená dôležitosť zo strany zákazníka sú uvedené v matrici.
 5. 5, V ďalšom kroku tím určí technické riešenia (na splnenie požiadaviek zákazníka) a ich hodnotu.
 6. 6, Dáta pre porovnanie, zákaznícke vnímanie konkurencie a nás sú analyzované a zaznamenané do matrice.
 7. 7, Dáta pre technické vyhodnotenie od konkurencie a našej organizácie sú analyzované, vyhodnotené a zaznamenané do matrice.
 8. 8, Tím je schopný teraz pokračovať s týmito úlohami:
 • a, určiť vzťah medzi technickými požiadavkami,
 • b, overiť vzťah medzi požiadavkou zákazníka a technickou požiadavkou,
 • c, vypočítať váhu dôležitosti,
 • d, ohodnotiť (pomocou konsenzu v tíme) organizačnú náročnosť.
 1. 9, Po dokončení domčeka kvality, vedúci tímu požiada tím o skontrolovanie informácií a výpočtov.
 2. 10, Po dokončení je domček kvality distribuovaný všetkým zainteresovaným. Tieto dáta budú znovu použité pri vytváraní novej matice.

 

Podpora expertov a kvalitný tréning sú nevyhnutné pre úspešnú zvládnutie nástroja. 
Viac informácii nájdete tu: QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov