Metodológia umožňujúca organizáciám dosiahnuť razantné zlepšenie procesov v parametroch kvality, nákladov a rýchlosti  a zvýšiť návratnosť investícií.

Snímka.PNG

 

Zákaldné princípy Lean Six Sigma:

1, Zameranie na zákazníka

2, Manažment hodnotových tokov - identifikácia a porozumenie ako fungujú procesy

3, Manažovanie a zlepšovanie procesných tokov

4, Odstraňovanie plytvaní

5, Manažment na základe faktov a redukcia variácii

6, Zapájanie ľudí do procesov

7, Systematické zlepšovanie

Viac o metodológii Lean Six Sigma sa môžte dozvedieť na kurzoch:
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma
GB - Six Sigma Green Belt Training
BB - Six Sigma Black Belt Training