Pod vznik Lean manažmentu ako širokej metóde riadenia sa podpísalo viacero zdrojov. Najväčši dopad na Lean ako ho v dnešnej dobe poznáme má Toyota a to vďaka TPS - Toyota Production System.

Základné princípy Lean manažmentu sú:

1. Porozumenie zákazníkovi a jeho predstave o hodnote.

2. Identifikácia a porozumenie hodnotovému toku každého procesu a plytvaní, ktoré mu prislúchajú.

3. Dôležitosť toku

4. Definovanie procesov z pohľadu požiadaviek zákazníkov (systém ťahu)

5. Sústavné zlepšovanie

Vzhľadom na základné princípy je Lean metóda založená na kultúre neustáleho zlepšovania zameraná na hodnotu pre zákazníka, na tok tejto hodnoty (Value Stream) a jej zvyšovanie. Zameriava sa taktiež na vytváranie produktov a služieb bez zbytočných činností (plytvaní) a naviazanie procesov na zákazníka.

Viac informácii o metodike Lean nájdete tu.