21. - 22.09.2020
YB - Six Sigma Yellow Belt Training

24. - 25.09.2020
PM I - Projektový manažment I

24. - 25.09.2020
Project Management I (English)

28. - 29.09.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training

30.09.2020
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov

01. - 02.10.2020
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

01. - 02.10.2020
Lean Management I

01. - 02.10.2020
TPM - Totálne produktívna údržba

05. - 06.10.2020
Projektový manažment nábehu sériovej výroby

07. - 09.10.2020
SPC I - Štatistické metódy riadenia

12. - 13.10.2020
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

12. - 13.10.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training

15. - 16.10.2020
PM II - Projektový manažment II

16.10.2020
8D - Riešenie problémov metódou 8D

19. - 21.10.2020
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

21.10.2020
MS Project v praxi projektového manažéra I

22.10.2020
EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov

22. - 23.10.2020
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

22. - 23.10.2020
Úvod do MINITAB®

26. - 27.10.2020
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

27. - 28.10.2020
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

28.10.2020
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

02. - 04.11.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training

04.11.2020
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

05. - 06.11.2020
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

05. - 06.11.2020
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

10. - 11.11.2020
Lean II – Value Stream Management

11.11.2020
MS Project v praxi projektového manažéra II

12. - 13.11.2020
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

19. - 20.11.2020
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

19. - 20.11.2020
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb Lean Office & Business Process Improvement

23. - 24.11.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training

23. - 24.11.2020
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

25. - 26.11.2020
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi podľa harmonizovanej príručky VDA a AIAG z roku 2019

25. - 26.11.2020
Lean IV – Produktivita a normovanie práce

25. - 26.11.2020
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

27.11.2020
eCollaboration - Virtuálne projektové tímy spolupráca tímov na diaľku

01. - 02.12.2020
PM I - Projektový manažment I

03. - 04.12.2020
Logistika a Supply Chain Management

07. - 08.12.2020
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

09. - 10.12.2020
Agilné riadenie v dobe zoštíhľovania

11.12.2020
Certifikácia Lean Professional

14.12.2020
GB - Six Sigma Green Belt Training

16.12.2020
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB