Implementácia Lean Six Sigma s prípadovými štúdiami zavedení Lean Six Sigma metodiky do firmy, spolu s popisom fáz, ktoré sú s touto implementáciou spojené.

Zlepšenie internej kvality a efektivity u výrobcu materiálov pre bezpečnostné prvky automobilov

Zákazník: Dodávateľ materiálov pre výrobu bezpečnostných prvkov automobilov
Problém/Príležitosť: Potreba zvýšiť konkurencieschopnosť z hľadiska kvality a efektivity procesov výrobného závodu globálneho dodávateľa

Využité metódy a nástroje:

 • Metódy výberu projektov Lean Six Sigma.
 • Metodika a nástroje vedenia projektov DMAIC.
 • Implementácia Six Sigma nástrojov v Minitab.
 • Riadenie a monitorovanie projektov – spolupráca interného koordinátora s externým Master Black Beltom.

Postup implementácie:

 • Tréning sponzorov projektov a workshop k výberu projektov Six Sigma (2 dni).
 • Tréning a koučing projektov 1. skupiny Green Beltov (10 účastníkov x 10 dní + koučing projektov).
 • Tréning a koučing projektov 2. a 3. skupiny Green Beltov.
 • Tréning Black Beltov a koučing projektov.

Dosiahnuté výsledky: Zníženie nákladov na nekvalitu a činnosti nepridávajúce hodnotu na projektoch počas prvého roka implementácie Six Sigma 2,1 mil EUR

Príklad projektu Six Sigma: Rovinnosť lamelových prírub

Zákazník: Dodávateľ lamiel do stavebných a poľnohospodárskych strojov, v automobilovom a leteckom priemysle 
Problém/Príležitosť: Nízka spôsobilosť výrobného procesu. Cpk =0,43. Dokázať zákazníkovi, že aj pri otvorení jeho výkresových tolerancií bude mať produkt 1.kvallity. 100% kusov musí prejsť procesom tepelného rovnania. Zvýšené náklady na rovnanie vo výške 330 000EUR/rok.
Dosiahnuté zlepšenia: Cpk=1,42 Úspora 430 000EUR/rok

Popis krokov implementácie:

 • Definovanie jasných cieľov projektu.
 • Overenie a úprava meracieho systému.
 • Otvorenie komunikácie s externým zákazníkom o zmene tolerancií. Aktivita podporená analýzou dokazujúcou 1.kvalitu výrobkov aj napriek vynechaniu procesu tepelného rovnania.
 • Zmena procesu u zákazníka špecialistami na zlepšovanie.
 • Dlhodobé riadenie zmeny.

 

Zlepšovanie v službách so svojimi špecifikami prostredníctvom úspešných projektov v službách, ako sú finančné, IT, telekom, obchod, nákup, a ďalšie služby.

Implementácia LSS v organizácii

Zákazník: Poskytovateľ finančných služieb
Problém/Príležitosť: Identifikovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov a následné zavedenie „End to End procesného riadenia“.
Dosiahnuté zlepšenia: Zlepšenie FPY z hodnoty pod 1% na 71% v úverovom procese. Skrátenie Lead time procesu o 60%.

Popis krokov implementácie:

 • Strategický workshop s manažmentom pre určenie cieľov projektu – zavedenie LSS ako strategického nástroja zlepšovania procesov.
 • Školenie manažmentu Lean Six Sigma – získanie základného prehľadu a povedomia.
 • Školenie špecialistov na zlepšovanie a ich „On the Job Coaching“.
 • Samotné projekty zlepšovania za účasti vlastníkov procesu.
 • Odovzdanie zlepšených kľúčových parametrov výkonnosti vlastníkom procesu pre ich ďalšie riadené zlepšovanie.

 

Referencie FBE Bratislava
Individuálny a skupinový tréning GB a BB  a kaučingová podpora v projektoch Lean Six Sigma metodikou DMAIC

Firmy v oblasti služieb

„S FBE spolupracujeme už niekoľko rokov a naša spolupráca sa postupne rozvinula až na úroveň kľúčového partnerstva. FBE je pre nás neoceniteľnou podporou pri dopĺňaní know-how a rozvoja nášho LEAN Six Sigma tímu, manažérov na všetkých úrovniach a ostatných zamestnancov. Na FBE oceňujeme najmä senioritu lektorov na vedomostnej aj praktickej úrovni a schopnosť našiť školiace a tréningové riešenia na naše potreby.“
                                                                                                                           Jana Bernaťáková, riaditeľka odboru organizácie a procesného riadenia (2014)
                                                                                                                           Tatra banka a.s

Accenture Services (finančné služby),  
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, 

Českolsovenská obchodná banka, 
Deutsche Telekom Shared Services, 
Dexia banka, 
EDM, 
E.ON Business Services Slovakia, 
Gefco, 
Orange Slovensko, 
Poštová banka, 
PriceWaterhouseCoopers Slovensko,  
SEPS, Slovenská sporiteľňa, 
Soitron, 
Tatra banka, 
Winterian, 
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, 
Západoslovenská energetika.

Firmy v oblasti výroby

„FBE je profesionálny partner v poskytovaní tréningov a konzultácií, empatický pri spracovaní potrieb zákazníka, kreatívny pri tvorbe tréningov na mieru, náročný na výkon svojich lektorov, s kapacitou aj pre komplexné projekty. Vďaka tomu sú tréningy a projekty od FBE v oblasti zlepčovania procesov vo Volkswagen SK efektívne a stále žiadané.“
                                                                                                                          Mariana Mlčúchová, personálny rozvoj – vedúca vzdelávania
                                                                                                                          Volkswagen Slovakia, a.s

 

BROVEDANI SLOVAKIA, 
BROVEDANI SLOVAKIA, 
CROWN Bevcan Slovakia, 
DATALOGIC SLOVAKIA, 
ELE Advanced Technologies, 
FRANKLIN ELECTRIC, 
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, 
GGB Slovakia, 
Hella Slovakia Front-Lighting, 
Hella Slovakia Signal-Lighting, 
Holger Christiansen Production Slovakia, 
HPBO Czech,
HPBO Slovakia, 
LEONI Slovakia, 
Manz Slovakia,
MIBA Steeltec, 
Nafta, 
Nexis Fibers, 
Nobel Automotive Slovakia, 
Oxymat Slovakia, 
Pankl, 
PPC Čab, 
SAS Automotive, 
SE Bordnetze – Slovakia, 
Sensus Metering System, 
Slovnaft, 
SWEDWOOD Slovakia, 
SWEP Slovakia, 
Swoboda CY, 
TRW Automotive (Slovakia), 
Vacuumschmelze, 
Vaillant Industrial Slovakia, 
Visteon Interiors Systems, 
VOLKSWAGEN Slovakia, 
ZF Slovakia.