Návod na vedenie projektu, ktorého úlohou je zlepšiť proces sa označuje skratkou DMAIC (Definovanie – Meranie – Analýza – Zlepšenie - Riadenie).

Za rozšírenú variantu modelu zlepšovania procesu založený na Demingovom kruhu PDCA (Plan-Do-Check-Act). Aj keď si skutočné zmeny vo výkonnosti procesov vyžadujú zmeny v kultúre a filozofii riadenia, aby sa dosiahli merateľné výsledky, je potrebné zabezpečiť realizáciu projektu.

DMAIC sa v metodológii Six Sigma používa ako štandardný postup pre plánovanie a realizáciu projektu.dmaic.jpg

Príklad úloh a nástrojov použitých vo fáze I a II metodiky DMAIC:

555Snímka.JPG