24.04.2019
8D - Riešenie problémov metódou 8D

25. - 26.04.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

02. - 03.05.2019
Úvod do MINITAB®

06. - 07.05.2019
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

13.05.2019
Presvedčivá komunikácia pri implementácii 5S

13. - 14.05.2019
Vodcovstvo v projektovom riadení

14. - 15.05.2019
Lean II – Value Stream Management

15. - 17.05.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

16. - 17.05.2019
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

20. - 22.05.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

22.05.2019
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

23. - 24.05.2019
PM I - Projektový manažment I

27. - 28.05.2019
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

27. - 28.05.2019
YB - Six Sigma Yellow Belt Training

29.05.2019
EPR - Efektívne procesné riadenie – popis a štandardizácia procesov

30. - 31.05.2019
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

03. - 04.06.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

05.06.2019
Lean III – Shopfloor Management Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke

05.06.2019
Manažment spoľahlivosti a životnosti výrobkov (v súľade s ISO 26262)

06. - 07.06.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

06. - 07.06.2019
Riadenie projektov s podporou softvéru MS Project

10. - 11.06.2019
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

10. - 11.06.2019
Logistika a Supply Chain Management

12.06.2019
Six Sigma pre manažérov a sponzorov projektov zlepšovania

13.06.2019
Balanced Scorecard a meranie výkonnosti

13.06.2019
Metódy riešenia problémov

14.06.2019
STD - Štandardizácia výrobných procesov Efektívne pracovné postupy – Standard Work

17.06.2019
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

17. - 18.06.2019
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

18. - 19.06.2019
TPM - Totálne produktívna údržba

20. - 21.06.2019
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

20. - 21.06.2019
Zlepšovanie procesov finančných, IT a administratívnych služieb

24.06.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

27. - 28.06.2019
Lean IV – Produktivita a normovanie práce

28.06.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

01. - 02.07.2019
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

01. - 03.07.2019
SPC I - Štatistické metódy riadenia

03. - 04.07.2019
Riadenie komplexných projektov - simulácia

03.07.2019
Riadenie rizík v projektoch

09. - 10.07.2019
PM I - Projektový manažment I

11. - 12.07.2019
PM II - Projektový manažment II

17. - 18.09.2019
PM I - Projektový manažment I

17. - 18.09.2019
Project Management I (English)

23. - 24.09.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

25. - 26.09.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

30.09. - 02.10.2019
SPC I - Štatistické metódy riadenia

02. - 03.10.2019
Lean Management I

03. - 04.10.2019
Úvod do MINITAB®

04.10.2019
e-Collaboration - spolupráca tímov na diaľku Virtuálne projektové tímy

07. - 08.10.2019
PM II - Projektový manažment II

07.10.2019
QFD - Prenášanie požiadaviek do procesov

09. - 10.10.2019
FMEA I - Analýza možných chýb a ich dôsledkov

10. - 11.10.2019
MSA - Analýza systému merania Spôsobilosť meracích systémov a kontrolných postupov

14. - 15.10.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

16. - 18.10.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

21. - 22.10.2019
TQM I - Plánovanie projektov zlepšovania a meranie výkonnosti Lean a Six Sigma

23.10.2019
8D - Riešenie problémov metódou 8D

29. - 30.10.2019
PM III - Komunikácia v projektovom riadení

29. - 30.10.2019
SPC II - Riešenie problémov aplikácie SPC

04. - 06.11.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

04. - 05.11.2019
Lean II – Value Stream Management

06.11.2019
Moderovanie workshopov Riešenia problémov a zlepšovania procesov

07. - 08.11.2019
APQP/PPAP - Pokročilé plánovanie kvality a proces schvaľovania dielov pre výrobu

07. - 08.11.2019
Riadenie projektov s podporou softvéru MS Project

11. - 12.11.2019
FMEA II - Moderovanie a aplikácia FMEA v praxi

14. - 15.11.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB

14. - 15.11.2019
PM IV - Pokročilé metódy riadenia projektov

20.11.2019
5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia

21. - 22.11.2019
SPC III - Projekt zavádzania štatistických metód v organizácii

22.11.2019
Certifikácia Lean Professional

25. - 26.11.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

27. - 28.11.2019
TQM II - Metodiky zlepšovania procesov Lean Management a Six Sigma

02. - 03.12.2019
PM I - Projektový manažment I

05. - 06.12.2019
Logistika a Supply Chain Management

09. - 10.12.2019
SPC IV - DOE - Design of Experiments Zlepšovanie procesov a výrobkov pomocou DOE

11.12.2019
GB - Six Sigma Green Belt Training

12. - 13.12.2019
Agilné riadenie v projektoch a procesoch

12.12.2019
BB - Six Sigma Black Belt Training pre absolventov GB